Šta je novo?
CroSatelite.com

Satelitski Forum - digitalna televizija i nove tehnologije, domaći i strani pay TV kanali i kanali iz ex-yu zemalja, domaće kabelske DTH IPTV i ostale Pay TV i uz sve ovo mjesto odlične zabave!

  • <<< **NEREGISTRIRANI čLANOVI TRENUTNO NEMOGU SKIDATI DATOTEKE I VIDJETI LINKOVE,ZA PRISTUP TREBA SE REGISTRIRATI!** >>>

DRE Crypt [Tricolor keys] (36 East)

mamba65

Administrator
For those who have stopped working First and NTV (subscription class 0000) OK Centre 36° e (56): Sunday, June 19, 2016 years, 19:20:07 Keys for all formats
 

Prilozi

TriColor (36E & 56E) [DRECrypt] - 7.7.2016

Kod:
D 4AE111 3B00 B35AD56568D7C48B38280FEA87152AF0FCA57BC43A267E0671E9C743A947AF91 ; TriColor (36E) 2016-06-26 12:30:15

D 4AE111 3B01 AA0FABE4632AE238BCEEE9D389A9CF8634BC16D6C38B098E9EF40346B052CF1B ; TriColor (36E) 2016-06-26 12:30:15
D 4AE111 3B04 EFF1A371833033627F7A03B6820D4423C665E6EEAE23A7944277FAA8F9AEEFB4 ; TriColor (36E) 2016-06-26 12:30:15
D 4AE111 3B06 FF251BE711570489B13EAEBF816B9C797CF79F880E700F64E2122CDBB034E173 ; TriColor (36E) 2016-06-26 12:30:15
D 4AE111 3B0B B99F7206E9F4DECD5699E90A21640137CA289F2681A1B0BF2CA5EB6374823648 ; TriColor (36E) 2016-06-26 12:30:15
D 4AE111 5600 3BCE1FCE317A1953768229541F41E871267ACAA5CD18F8CEBEB0B961D1DF432D ; TriColor (36E) 2016-07-03 21:10:15
D 4AE111 5601 6F071E746B6398B54CE193C2A84A5895078F0592133B03D41B257C7BCE61BC9F ; TriColor (36E) 2016-07-03 21:10:15
D 4AE111 5604 E7B2310B008B4F9797C8B7F22171EB89DD4AEAE0C5EE52B9E6B64A6A499104EE ; TriColor (36E) 2016-07-03 21:10:15
D 4AE111 5606 2E2ABDDB035770A9B5B795496F49017E6D3700D254C648442FCB791032977243 ; TriColor (36E) 2016-07-03 21:10:15
D 4AE111 560B C33F11E58559DE6C2D002A7E0F7EE567C3550F5EBABDA587EF30B38A1D7B1C64 ; TriColor (36E) 2016-07-03 21:10:15

D 4AE114 3B00 6A048DECF116211657D6E2ECC01A88F9E3F3DF43B771F5357821AD81FEF11A5A ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B01 496F312E1C8F8D96E7DDE9DAE7F9317479B4B23A531B83C640DB673016098583 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B02 F11FD1C47C5EB1AADF1906E2F6062FFDAE02805F582A7DD330DA8FF4CCA234B3 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B04 E6D4AD8ED679493B02376374E2B0A72392F0064C171F940C7626CADF40525AC0 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B06 5609883F0ADD66FD9E2BDCAED7267498FA11B39FC4A156C6433FF6741A220883 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B07 1211EB2BD956B97F9829013D7F71455DDC694CDBEA9913AC97404BA3EFE9B884 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B08 CF05811EFA82C5815CFD4BC827234B90D609A84CEE602840B97A412C68CFD335 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B09 21B47253306066C02F14DB18D98C9D85E05ED4B94E6664EFD92445C4E89556B6 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B0B F1CAFBBDC4B06E982FA91E2160A922B6AA3520835B62A973892113991D3F754C ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B0D 4E15E5560B5F53B7AA2473C305750A3CF9BA7C794DE5C81C4DE0D32801B2F44A ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B0E 861CA1A0DEC8630865FFBB928BCC01FF753CC43ACDF953B8CE8F4F02AF0AC097 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B0F F194957186FD7B75137C77FF4DDF938648F0479100DDE2FF2F697FFD35AC8D1D ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B10 1D26EE052D49C731E2A80D78258E1095C683764483747C6F6960ACDAFCDE3389 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 3B11 348F419D323AE66F70CFF576DA60DF2D5412C7AE8000C924187CBB37628EAFB6 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:00:17
D 4AE114 5600 0B0335A826A4AAF87F69B511631EDD186AEA9AC92C6736190E50A2741F0C2F42 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5601 71596620705160C288667196CCE9EF4D6A9500404C5CCF8DABD56A8FC6778FBD ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5602 DF40E52838E4D753FB8D1B7FF26E52F89BA4CD92866314D2A883769D08043377 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5604 AAD77CA6E3E02717647358C8FA6D4CA4FD213C5BC727ECC598781175E881A7D3 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5606 B261D106CA34A87675F4313AA711B2DF66BC7B09DB8F7FB3854B490D2E552DD6 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5607 05B690DDB77D9203F5C1F46FFE164A6DE584DF390C518144B9E35963956F1426 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5608 CE2B58332851AF376D01EC3E2300DF2577562C0B6C9F283D3EA7B970E3F10ECD ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5609 B0BD0C00A9E241C7EB538F0637D31D582A7B605988AAC98B699D8312C63B0BD5 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 560B 084D33013DC7767958716998973CE8C4F022BE944F6D9FF7F487847404679A6D ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 560D 5FED36ED6F4B1DC729A6ACF50BCE73096615A141244414A0B5316A8A735464B8 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 560E AD322097CB404EA54DD04C34AD045B5D7ECECF2B4FFA1BB3DADD384C1509A343 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 560F 6114E48B201C8B72B8BDACF48E9104C7EE1A4F394CD6F513452C678E84ACC9B3 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5610 E024731FF815EA81C8E24B98363827554F4868924A8EF10CE47087ABEC249BE7 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
D 4AE114 5611 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ; TriColor (56E) 2016-07-07 16:04:30
 

mixix

Moderator
TRICOLOR TV & KEY 56 (56.0°E)

Kod:
D 4AE114 5600 4F618CC377FB6D9E63AE558B6ACE5626CC17ADFA10EA5740B1414D091A5AA833 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5601 E2A934282E1803A140AE1516BE48E835F8FC15D945DFDEEFB9B194F925D99B07 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5602 DF40E52838E4D753FB8D1B7FF26E52F89BA4CD92866314D2A883769D08043377 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5604 6F481897315012DCD20C186C32D8FB0E13DE972134B4E5C9A3CAF8A376F4A620 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5606 D9556F8510E0ECC3F0F73A4F1790069029432BD1E3BC2BF38F79314F0A0C20E7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5607 EA04DFB38B527ACF1870414B9DB759B8D77E4445035BE0EE6B2C9D9E3F348D83 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5608 CE2B58332851AF376D01EC3E2300DF2577562C0B6C9F283D3EA7B970E3F10ECD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5609 B0BD0C00A9E241C7EB538F0637D31D582A7B605988AAC98B699D8312C63B0BD5 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 560B 1CC8EC223983708C5F6EF66B48B07AB70E3380AE994C658779A37E16AB1523EA ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 560D 5FED36ED6F4B1DC729A6ACF50BCE73096615A141244414A0B5316A8A735464B8 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 560E AD322097CB404EA54DD04C34AD045B5D7ECECF2B4FFA1BB3DADD384C1509A343 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 560F BFCF97E0288225B13001C08C46496F5911139982E4AF7A4B9129A763605D0E97 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5610 E024731FF815EA81C8E24B98363827554F4868924A8EF10CE47087ABEC249BE7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
D 4AE114 5611 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
 

Prilozi

macro

Administrator
24-11-201624-11-2016

Kod:
TRICOLOR TV & KEY 3B-56 (56.0°E)
D 4AE114 3B00 FB3CD843BF85EA3390A2DF65F846777B578FC95C5A6377AFBCBA7E2742C73766 ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:50:18
D 4AE114 3B01 4DBD9D560D3F448FA23E4C53FD3B5E5B125E9AB53B4D82078182F0D4CB56F3EC ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:50:18
D 4AE114 3B04 DD47472C773C2736E0F7B14097E7E2DA4D6D01080AB74774F20D3B3B8DF21F5E ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:50:18
D 4AE114 3B06 037A352FB598EC190AD890542B2D2143976B701AE86F8A5D8B76F6BA5E0211A5 ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:50:18
D 4AE114 3B07 3D8E8515B5993ABAEBC0044F004A092520128F2BE1E8800D855B639AC61376D7 ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:50:18
D 4AE114 3B0B BF7784D432C9FD643DD61A859E4C8D2EF09FC4E55DBB1D6288FC6F34F537C4DC ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:50:18
D 4AE114 3B0F 5648B93A9C74526BA5DAA68D072A1A1864325D96F5514D5D85E938854EB804CF ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:50:18
D 4AE114 5600 58FF10BB59F47646EB001DCC3C10CA9E373C3F37050EB51DBCABF0F6522E51D5 ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:54:46
D 4AE114 5601 2ACCCBB9DAE7014320752755BFB82CC44E8938E7635C8F7944DC481959506C75 ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:54:46
D 4AE114 5604 F78974067B7FD998F434E962E66E0473020C1FD2A8F2E2994F6230571577DF4B ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:54:46
D 4AE114 5606 C9791B5697E1587284895F249991E871526624EFF33B6B1A7CA3FC5D42BB208A ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:54:46
D 4AE114 5607 282D9CAEAA03E9C5FBEBCBB84F3602CA323EBCE503DAD47D796816F39422D9B3 ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:54:46
D 4AE114 560B 4D01D32F6DF7B22DA6DED5EE54AC2249623C18D12F5A2566D1DA1872EAD8E91B ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:54:46
D 4AE114 560F 280C002B537B867FD1D1B1AD626BB0F6A06D35D9BF7E438FE9BE3E1CA1817589 ;TriColor TV (56E) 2016-11-24 15:54:46
 
Top