Firmware update MAG410

  • <<< **NEREGISTRIRANI čLANOVI TRENUTNO NEMOGU SKIDATI DATOTEKE I VIDJETI LINKOVE,ZA PRISTUP TREBA SE REGISTRIRATI!** >>>

mamba65

Administrator
30.12.2012
6.825
4.551
0
120
Wien
crosatelite.com
FIRMWARE UPDATE MAG410
Faze ažuriranja

Proces nadogradnje uključuje sledeće korake:

1. Proverite ažuriranja na serveru za ažuriranje. STB podržava ručni mod za ažuriranje (pomoću komande korisnika) ili automatski za sledeće događaje:

Kada je STB uključen;
Kada se STB ponovo pokrene;
U normalnom načinu rada - pomoću automatskog ažuriranja (jednom dnevno).
2. Postavljanje nove verzije softvera u trajno skladište.
3. Instalacija novog firmware-a (koraci: prebacivanje na režim ažuriranja, ažuriranje u oporavku, ponovno pokretanje).

MAG Updater uslužni program

Za ažuriranje firmvera koristi se MAG Updater.

Da biste proverili verziju firmvera, pređite na meni Podešavanja / Oko, gde možete da vidite verziju Android OS-a, nivo Android Security Patch i verziju STB verzije. Da biste provjerili novu verziju STB firmware-a trebali biste koristiti komandu Check update. Da biste pristupili meniju za podešavanja ažuriranja pomoću Pokretača, nastavite na: Podešavanja / Oko / Ažuriranje sistema.

Režimi ažuriranja

Režim ažuriranja je podešen u meniju režima ažuriranja pomoćnika MAG Updater. Updater podržava sledeće modove:

Automatski režim: Ako je dostupno ažuriranje, Updater vas poziva da ažurirate softver i pokrenete tajmer (20 sekundi). Ako se izbora (Update ili Cancel) ne izvrši pre nego što tajmer istekne, automatski se nastavlja sa postupkom preuzimanja i instaliranja. Ako je otkazano, prozor Updater biće prikazan na sledećoj proveri ažuriranja.
Poluautomatski režim: Ako je dostupno ažuriranje Ažurirajte softver da vas obaveštava da ažurirate softver, ali se tajmer ne koristi. U prozoru Updater mod za ažuriranje se može prebaciti na Ručno.
Priručnik: procedura za proveru ažuriranja pokreće samo korisnikova komanda.
Ažuriranje detalja procesa

Ako se otkrije ažuriranje, a proces ažuriranja se ne pokreće, u glavnom meniju STB će se prikazati obaveštenje o ažuriranju. Obaveštenje će biti prikazano sve dok se ne izvrši ažuriranje (u automatskom ili ručnom režimu). Kada kliknete na polje za obaveštenja, STB odlazi u prozor za podešavanje režima ažuriranja, gde se može izvršiti ručno ažuriranje.

Informacije o procesu ažuriranja softvera i napretku preuzimanja prikazane su u prozoru Updater.

Ako ažuriranje ne uspije da se poveže sa serverom za ažuriranje (iz nekog razloga), Ažurirajte će vas da ažuriranje nije dostupno.

Ako je instalirana nova verzija softvera prekinuta (na primjer, zbog nestanka napajanja), alarmni događaj će biti poslat u sistemski dnevnik.

Nakon što se ažuriranje uspešno preuzme, uređaj će se automatski pokrenuti i instalirati će se ažuriranje iz menija za oporavak. Nakon toga uređaj će ponovo biti ponovo pokrenut.

Ručno ažuriranje

Idite na Settings / About / System update.
Izaberite Proveri za ažuriranje.
Ako je dostupno ažuriranje, sistem će ponuditi kratke informacije o novoj verziji. Da biste započeli preuzimanje programa, treba kliknuti.
Dalje sistem funkcioniše u automatskom režimu: preuzimanje ažuriranja, potvrđivanje, ponovno pokretanje u oporavku, instaliranje ažuriranja, ponovno pokretanje STB i učitavanje u režimu rada.