Grabljivice koje najcesce varalicarimo

  • <<< **NEREGISTRIRANI čLANOVI TRENUTNO NEMOGU SKIDATI DATOTEKE I VIDJETI LINKOVE,ZA PRISTUP TREBA SE REGISTRIRATI!** >>>

zeljko211

VIP
06.01.2009
3.671
1.932
0
68
Velika,Slavonsko-pozeska

GRABLJIVICE KOJE NAJČEŠĆE VARALIČARIMO

Smuđ je riba koja pripada familiji Percidae – grgeči, rod Stizostedion, vrsta lucioperca. Rod Stizostedion ima više vrsta kao što su američki Walleye (Stizostedion vitreum), kanadski Sauger (Stizostedion kanadese), smuđ kamenjar (Stizostedion volgense).. smuđ
štuka Štuka pripada falimiji Esocidae, rodu Esox i vrsti Esox Lucius. Srodne vrste su joj Musky (maski) – Esox masquinongu, koja naseljava vode Severne Amerike, Esox niger koja živi u vodama nove Škotske do Teksasa i Esox americanus sa voda istočne obale..
Bucov pripada familiji Cyprinidae, rodu Aspius i vrsti Aspius aspius. Kod nas živi samo u vodama dunavskog sliva, u donjim tokovima većih pritoka, sve do prelaznog, mrenskog regiona. Naseljava tekuće i stajaće vode, naročito dublje i veće reke i jezera... bucov

som Evropski som pripada familiji Siluridae, rodu Silurus i vrsti Silurus glanis. U našoj zemlji je rasprostranjen u vodama dunavskog sliva, Dunavu, Savi, Tisi, Tamišu, Moravi, donjem toku Drine, hidrosistemu DTD i akumulacionim jezerima...

Bas ili velikousti grgeč pripada redu Perciformes – grgeči. Postojbina mu je Severna Amerika a u Evropu je stigao uvezen nakon drugog svetskog rata. U naše vode stigao je Dunavom iz Mađarske i naselio se u kanalskom sistemu Bačke... bass

mladica Mladica je najveći predstavnik salmonida u našoj zemlji i najznačajnija je riba u sportskom ribolovu varaličarenjem. Naseljava isključivo reke dunavskog sliva i gornje i srednje tokove većih pritoka. Najpoznatije mladičarske reke su Drina, Una, Sana, Lim, Piva, Tara, Uvac...

Mrena je najznačajnija vrsta roda Barbus u našim vodama. U slivu Dunava osim nje živi i vrsta Barbus meridionalis petenyi ili potočna mrena, sapača koja nema značaja za sportski ribolov varaličarenjem...
mrena

klen Klen je za sportski ribolov najznačajnija riba roda Leuciscus. Od 12 vrsta ovog roda, vrsta cephalus dostiže najveću težinu i najbrojnija je u našim vodama. Klen je široko rasprostranjen u vodama dunavskog sliva, prvenstveno u malim rekama...

Jaz je riba familije Cyprinidae. Nije izraziti grabjlivac, već povremeno u ishrani koristi mlađ drugih riba i sitnu površinsku ribu. Naseljava nizijske, ciprinidne vode dunavskog sliva i najgušća naselja su mu u Dunavu, Savi i Tisi... jaz

potočna pastrmka Potočna pastrmka pripada familiji Salmonidae i naseljava visinske salmonidne vode. Reke poznate po većoj gustini populacije potočne pastrmke su Mlava, Rzav, Đetinja, Piva, Tara, Vapa, Uvac i tokovi većih reka gornjeg salmonidnog regiona...

Kalifornijska pastrmka potiče sa zapadnih obala severne Amerike. U postojbini se razlikuju dve forme: Shasta i Steelhead – čeličnoglava. Shasta živi i razmnožava se u slatkim vodama, dok čeličnoglava živi u moru i u slatke vode zalazi da se mresti i samo tada ima prepoznatljivu kalifornijska pastrmka

bandar Familija – Percidae – grgeči ima četiri roda sa osam vrsta riba, koje naseljavaju naše vode. Rod Perca u dunavskom slivu ima samo jednu vrstu Perca fluvialitis – bandar. Naseljava donje tokove reka...

 
  • Like
Reactions: lborkil